ul. Święciechowska 1,
64-100 LESZNOinformator endokrynologiczny

informator dla pacjentow

Informator dla pacjentów


LECZENIE RADIOJODEM


Kuracja nadczynności tarczycy radiojodem, wprowaadzona w USA w latach czterdziestych dwudziestego wieku jest metodą skuteczną, tanią i bezpieczną.

Dlaczego potrzebne jest leczenie jodem promieniotwórczym?

Nadczynność tarczycy jest spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonów gruczołu tarczowego. Jednym ze sposobów skutecznej terapii jest zastosowanie radiojodu (131 J). Skuteczność leczenia radiojodem nadczynności tarczycy jest wysoka. U 75-80% pacjentów nadczynność ustępuje już po jednorazowym zastosowaniu kuracji 131 J.

Na czym polega leczenie radiojodem?

Na podaniu choremu radiojodu w kapsułce, gdzie dawka izotopu jodu jest odpowiednio wyliczona. Następnie jod jest wychwytywany przez tarczycę i oddziałując na komórki tarczycy redukuje ich czynność oraz zmniejsza produkcję hormonów tarczycy.

UWAGA! na pewien czas (określony przez lekarza prowadzącego lub klinikę) przed zgłoszeniem się do Kliniki celem podania radiojodu należy zaprzestać przyjmowania tyreostatyków (Metizol, Thyrozol, Metylthiouracyl, Thyrosan, Propycil)

Co dzieje się z radiojodem w organizmie człowieka?

Większość jest wychwytywana przez tarczycę, gdzie radiojod wywiera swoje działanie - pozostała część wydzielana jest z moczem.

Czy po radiojodzie wystąpi jakaś reakcja?

Bardzo rzadko obserwuje się niewielkie zaostrzenie objawów nadczynności tarczycy lub ból w przedniej części szyi. Efekt leczniczy występuje najwcześniej po upływie 4 do 6 tygodni. U większości chorych dochodzi również do istotnego zmniejszenia objętości wola, niekiedy wręcz do zaniku tkanki gruczołowej.

Czy radiojod może oddziaływać z zażywanymi uprzednio lekami

Należy poinformować lekarza kierującego kuracją 131J o wszystkich aktualnie stosowanych lekach. Do niego należy decyzja o zmianie leków lub przerwaniu ich stosowania.

Czy leczenie radiojodem może wywołać raka?

NIE. Nie stwierdza się zwiększonego ryzyka rozwoju raka po leczeniu jodem radioaktywnym nadczynności tarczycy.

Czy można stosować leczenie radiojodem w ciąży?

NIE! Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia jodem promieniotwórczym jest ciąża. Należy poinformować lekarza w przypadku najmniejszej niepewności, co do ciąży. W przypadkach podejrzenia ciąży należy wykonać test ciążowy. Przeciwwskazaniem do podania radiojodu jest karmienie piersią.

Czy można planować ciążę po podaniu radiojodu?

Tak. Zaleca się jednak zaniechanie planów rodzicielskich przez rok po przebytym leczeniu radiojodem. W szerokich badaniach populacyjnych nie stwierdzono ani ryzyka nowotworzenia u leczonych jodem promieniotwórczym, ani większej częstości występowania wad genetycznych u ich potomstwa.

Czy po podaniu radiojodu jesteśmy niebezpieczni dla innych ludzi?

Należy zachować przez pierwsze do 5 dni po podaniu 131 J środki ostrożności, które zapobiegną przypadkowemu napromienieniu rodziny i przyjaciół. W tym czasie (do 5 dni), należy ograniczyć długie (powyżej 4 godzin) przebywanie w miejscach publicznych. Nie przyjmować wizyt dzieci do lat dwóch i kobiet w ciąży. Zaleca się spać w osobnym łóżku. Najlepiej nie przekraczać granicy państwa. Natomiast, jeśli jest to konieczne, to należy okazać kontroli granicznej kartę informacyjną otrzymaną w Klinice, lub zaświadczenie lekarza leczącego o podaniu radiojodu.

Czy po podaniu radiojodu istnieje konieczność dalszej kontroli lekarskiej?

Tak. Najlepiej zgłosić się - zgodnie z zaleceniami Kliniki – do lekarza prowadzącego. Kierującego do leczenia radiojodem po upływie ok.4 do 6 tygodni od momentu podania 131J.

Czy, i ile razy może być powtarzane leczenie radiojodem?

Dla wyleczenia nadczynności tarczycy, u większości pacjentów wystarczające jest jednorazowe podanie określonej dawki 131 J. U niektórych pacjentów potrzebne może być podanie drugiej i trzeciej dawki 131J z powodu nawrotu nadczynności tarczycy, który może wystąpić po kilku miesiącach lub latach od pierwszej kuracji. Ostateczny wynik leczenia nie zawsze jednak można przewidzieć, w dużym, bowiem stopniu decyduje o nim indywidualna promienioczułość tarczycy chorego.

Czy istnieją odległe skutki leczenia radiojodem?

Leczenie radiojodem jest to nowoczesna, bezpieczna i skuteczna metoda zwalczania nadczynności tarczycy. U części poddanych kuracji pojawia się niedoczynność tarczycy. Po upływie 10 lat od kuracji radiojodem niedoczynność tarczycy zazwyczaj dotyczy od 30 do 80% leczonych. Dlatego po kuracji 131J należy nadal kontrolować czynność tarczycy, a w razie wystąpienia niedoczynności tarczycy przyjmować L-Tyroksynę. Inne rzadkie, powikłania terapii to: przejściowe zaostrzenie nadczynności tarczycy, zapalenie tarczycy, zapalenie ślinianek i niedoczynność przytarczyc. Konieczne są dalsze kontrolne wizyty u specjalisty endokrynologa, a częstość wizyt i zalecenia będą zależały od stanu i funkcji tarczycy. W Stanach Zjednoczonych podawanie jodu promieniotwórczego jest leczeniem pierwszego rzutu w Chorobie Graves-Basedova u kobiet w wieku prokreacyjnym oraz u większości chorych po 40 roku życia. Leczone są również dzieci.

Autor: lek. Marian Zieliński - specjalista endokrynolog i w chorobach wewnętrznych