ul. Święciechowska 1,
64-100 LESZNOinformator endokrynologiczny

informator dla pacjentow

Informator dla pacjentów


NIEDOCZYNNOŚĆ KORY NADNERCZY, ZESPÓŁ SCHMIDTA


Niedoczynność kory nadnerczy

Charakteryzuje się ściemnieniem skóry, ogólnym osłabieniem, szybkim męczeniem, chudnięciem, podciśnieniem ortostatycznym, hiponatremią, hiperkalemią, hipoglikemią w następstwie uszkodzenia kory nadnerczy najczęściej przez proces zapalny /adrenalitis/ albo rozrostowy. Niedoczynność kory nadnerczy może być pierwotna lub wtórna.

Zespół Schmidta

Autoimmunologiczny zespół wielogruczołowy typu II. Genetyczna predyspozycja do wystąpienia tego zespołu związana jest z antygenem HLA-DR3 lub DR4/ lub oboma /. U pacjentów tych występują przeciwciała przeciw cytoplazmie komórek nadnerczy.

Składa się z:

 • zapalenia tarczycy typu Hashimoto
 • idiomatycznej niedoczynności kory nadnerczy
 • niedoczynności przytarczyc
 • cukrzycy
 • niewydolności jajników
 • łysienie, bielactwo
 • choroba trzewna
 • oraz (rzadko) infekcji grzybiczych

Zespól Schmidta stanowi przykład destrukcji licznych gruczołów wewnątrzwydzielniczych na podłożu autoimmunologicznym.

Zasady leczenia podtrzymującego pierwotnej niedoczynności kory nadnerczy:

 • Hydrokortyzon, 15-20 mg rano i 10 mg doustnie o godzinie 16.00-17.00
 • Fludrokortyzon, (Cortinef) 0.05-0.1 mg doustnie rano
 • DHEA - 25 mg. Dziennie
 • obserwacja kliniczna: utrzymanie prawidłowej wagi ciała, ciśnienia krwi i elektrolitów wraz z ustępowaniem objawów klinicznych
 • edukacja pacjenta plus karta lub bransoleta identyfikacyjna
 • zwiększanie dawek hydrokortyzonu w czasie "stresu"
 • terapia jest niezbędna do końca życia
 • dawka kortyzonu pacjenta, u którego dochodzi do wystąpienia choroby o łagodnym przebiegu powinna być zwiększona do 60-80 mg/dobę. Do zwykłej dawki podtrzymującej można powrócić w ciągu 24-48 godzin od wystąpienia poprawy
 • w razie zasłabnięcia Hydrocortisonum hemisuccinatum 50 do 100 mg. i.v.

Autor: lek. Marian Zieliński - specjalista endokrynolog i w chorobach wewnętrznych