ul. Święciechowska 1,
64-100 LESZNOinformator endokrynologiczny

informator dla pacjentow

Informator dla pacjentów


OPERACJA TARCZYCY – STRUMECTOMIA (wycięcie wola)


Wole (Struma) - jest to każde powiększenie tarczycy. Tradycyjnie za wole wielu autorów uznaje gruczoł o dwukrotnie większej masie od przeciętnej, tj. powyżej 40 g.

Wg WHO mianem WOLA określa się tarczycę, której płaty boczne są większe niż paliczek końcowy kciuka osoby badanej. Przeciętna wysokość każdego płata bocznego wynosi 4 - 5 cm, szerokość 2 - 3 cm, grubość 1,5 - 2.0 cm. Zwykle płat prawy jest asymetrycznie nieco większy.

Do zabiegu kieruje się chorych z guzkami pojedynczymi i mnogimi w tarczycy, które mogą być zmianami łagodnymi, podejrzanymi lub złośliwymi. W kwalifikacji do zabiegu pomocne są wyniki kontrolnych badań usg tarczycy, biopsji cienkoigłowej, hormonów tarczycy oraz stan przedmiotowy.

Zazwyczaj zalecany zakres zabiegu to subtotalna strumectomia, z pozostawieniem około 10 g prawidłowej tkanki tarczycowej. Tkanka tarczycowa położona zamostkowo powinna być usunięta w całości. Powinny być usunięte też wszystkie guzki i odbarczona tchawica.

Po otrzymaniu skierowania do zabiegu, należy zgłosić się do wybranego oddziału chirurgicznego, lub też „swojego chirurga” celem kwalifikacji chirurgicznej do zabiegu i ustalenia terminu zabiegu – strumectomii. Poza skierowaniem należy zabrać posiadane wyniki / kserokopie/ badań dodatkowych: usg tarczycy, poziomy hormonów tarczycy, wynik badania cytologicznego i inne w zależności od ogólnego stanu zdrowia.

Przed zabiegiem operacyjnym wskazane jest zaszczepienie się przeciwko żółtaczce wszczepiennej typu B. Jednakże posiadanie dowodu szczepienia przeciwko WZW nie jest obecnie warunkiem kwalifikacji do zabiegu. Pobyt w Oddziale chirurgicznym trwa zazwyczaj 5-6 dni. Około miesiąc po operacji należy zgłosić się - z kartą informacyjną leczenia szpitalnego - do prowadzącego specjalisty endokrynologa. Do wypisu powinien już być załączony wynik badania histopatologicznego usuniętej tkanki tarczycowej.

Po upływie 4 do 6 tygodni od operacji dokonuje się oceny stężenia TSH. Przez ten okres zazwyczaj nie należy przyjmować preparatów tyroksyny (Euthyrox. Letrox. Eltroxin, Eferox), chyba, że operujący chirurg postanowi inaczej ( totalna strumectomia ) lub też, wizyta kontrolna u endokrynologa, po zabiegu i oznaczenie poziomu TSH będą z różnych przyczyn miały miejsce później.

Jeżeli w następstwie leczenia chirurgicznego doszło do jawnej lub utajonej niedoczynności tarczycy (ma miejsce u 70% operowanych) będzie stosowana tyroksyna, czyli hormon tarczycy w dawce substytucyjnej. Leczenie tyroksyną powinno prowadzić do obniżenia stężenia TSH do zakresu przewidzianej normy. Najlepiej w pobliże jej dolnej granicy. Stosowanie tyroksyny - po strumectomii - w przypadkach jej niedoboru powoduje wyrównanie niedoczynności tarczycy i przemian metabolicznych ustroju oraz zapobiega nawrotowi wola guzowatego, bowiem podniesiona wartość TSH jest najsilniejszym czynnikiem stymulującym odrost tarczycy. Niekiedy z powodu zmiany barwy głosu, chrypki i wyjątkowo rzadko afonii po zabiegu strumectomii konieczne są wizyty u specjalisty laryngologa-foniatry.

Autor: lek. Marian Zieliński - specjalista endokrynolog i w chorobach wewnętrznych