ul. Święciechowska 1,
64-100 LESZNOinformator endokrynologiczny

informator dla pacjentow

Informator dla pacjentów


LOGOPEDIA I NEUROLOGOPEDIA


Logopedia

Dział nauki poświęcony kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju oraz doskonaleniu jej w późniejszym okresie, a także specjalność poświęcona usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Neurologopedia

Dział logopedii, zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi.

Zakres prowadzonej terapii:

Terapia logopedyczna

 • Kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i wszelkich wad wymowy
 • Terapia dyslalii
  • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych: ś, ź, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż;
  • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski: r;
  • kappacyzm- nieprawidłowa realizacja głoski: k;
  • gammacyzm- nieprawidłowa realizacja głoski: g;
  • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski: l;
  • betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski: b;
  • mowa bezdźwięczna - wymawianie głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne np. g k).

Terapia neurologopedyczna

 • Wspomaganie rozwoju płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym
 • Terapia jąkania
 • Terapia afazji i dysfazji (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek ogniskowego uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu)
 • Terapia dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne).
 • Terapia mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami szkolnymi

Autor: mgr. Elżbieta Skórzewska - specjalista neurologopeda, logopeda dyplomowany